Eklojit Nedir Ne İşe Yarar Kısaca

eklojit, kimyasal bileşimi bazaltınkiyle aynı olan korkayaçların ve başkalaşım kayaçları- mn ortak adı. Temel olarak yeşil piroksen­den (omfasit) ve kırmızı grenadan (pirop) oluşan eklojitler, az miktarda da olivin ve diyopsit gibi başka kararlı mineraller içerir. Bu tür mafik mineraller, içeriği zengin olan volkanik kayaçların, çok yüksek basınç ve görece yüksek sıcaklık koşullan altında kalması sonucunda oluşurlar.

Laboratuvar deneyleri, eklojitin çok yüksek basınç ko­şulları altında bazaldi magmadan kristalle­şebileceğini göstermiştir. Yerkürenin yakla­şık üçte ikisini oluşturan ve yerkabuğu ile yerçekirdeği arasında yer alan yer mantosu­nun derin bölümlerinde bu tür koşullar geçerlidir. Bu nedenle, birçok araştırmacı, eklojitin, üst mantonun çeşitli bölümlerinin ayırt edici öğesi olduğunu kabul eder. Eklojitler, yerkabuğunda korkayaçlar içe­risinde ksenolit olarak; başkalaşım kayaçla- n içerisinde ise büyüklüğü 100 m’yi bulan ayrık bloklar halinde bulunur. Bileşimleri­nin belirli ölçüde kumlu göktaşına ben­zemesi ilginçtir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir