Ekoensefalografi Nedir Anlamı Açıklaması Kısaca

ekoensefalografi, kafa derisine sıkıca tut­turulan bir vericiden kafa içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının (ultrason) yankılanarak geri dönmesi ilkesine dayanan tanı yöntemi. Kafatası içindeki yapı ve oluşum bozukluklarını saptamaya yarayan bu yöntemde, kafa derisine, beyin kanncık- lanna, kafatasına ve öbür yapılara çarparak yankılanan ses dalgalarının katot ışınlı bir osiloskopla kaydedilip yükseltilmesiyle, ve­rici ile yankılanma yüzeyi arasındaki uzaklık bulunur.

Hemen sonuç alınan, üstelik hastaya acı ve zarar vermeyen bu yöntemle, beynin çeşitli bölgelerini basınçla yerinden oynatan urlar ve benzeri kütlesel oluşumlar kolayca saptanabilir. Ekoensefalografi, be­yin kanaması geçiren hastaların acil muaye­nesinde de çok kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca bak. beyin anjiyografisi; beyin tara­ması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir