Ekoiler Ne Demek Kısaca

Ekoiler, ekoî bantulari olarak da bilinir, Nijerya’nın güneydoğu ucundan, komşu Kamerun’un içlerine kadar uzanan bölgede yaşayan halklar. Atamlar, Bokiler, Ejag- hamlar, Mbembeler, Ufialar ve Yakolar gibi, akraba diller konuşan birçok etnik grubu içerir. Ekoiler, Nijerya’nın güneydo­ğusundaki Efiklere yakın bir yörede yaşar ve buraya kuzeyden göç ettiklerini söyler­ler. Nil Vadisinin aşağı kesimlerinden gel­miş olabilecekleri yolundaki söylentiler ise, bir ölçüde nsibidi denen gizemli bir yazıya dayanmaktadır. Calabar yakınında yaşayan Kualar, kuzeyden gelen ilk Ekoiler olduk­larını ileri sürerler.

Ekoiler toprağın, oraya ilk yerleşenlerin mirasçılarına ait olduğunu kabul ederdi. Bu yüzden toprak satılamazdı, ama yerleşme hakkı yeni gelenler tarafından satın alınabi­lirdi. Ekoi toplumunda erkekler geleneksel olarak avcılıkla, kadınlar ise tarımla uğra­şırlar. Başlıca ürünler yam, muz ve mısırdır. Dokumacılık hem kadınların, hem de erkek­lerin işidir. Kadınlar balıkçılıkla da uğra­şırlar.

Ekoi kasabaları yaşlılar meclisi tarafından yönetilir ve toplantılara herkes serbestçe katılabilirdi. Sonradan İngiliz yönetimi al­tında kurulan yerel mahkemeler, yaşlılar meclisinin karar alma mekanizması dışında bir temyiz sistemi getirdi. Bu mahkemeler­de değişik kasabalardan gelen temsilciler yer almaktadır.

Ekoilerin başlıca geleneksel kültleri, Obassi Osaw (Gökyüzü Tanrısı) ve Obassi Nsi’dir (Yeryüzü Tannsı). Ayrıca, inanışla­rında ata kültünün ve doğal güçlerin önemli yeri vardır. Bazı Ekoi kültleri, çiftçilik gibi toplu etkinliklerin verimini artırmaya yöne­liktir. İngiliz sömürge yönetimi kurulmadan önce, gizli bir örgütlenme olan Egbo (Ek- pe) Derneği toplumsal yaşamın düzenlen­mesinde ve dinsel konularda çok etkiliydi.

Geleneksel tedavi yöntemleri uygulayan Ekoiler, çiçek ve benzeri hastalıkları bölge­de yetişen şifalı otlarla iyileştirirler. Çiçek­ler konusunda çok bilgili olmalarının yanı sıra, onlara estetik açıdan da değer verirler. Ayrıca, tapmak duvarlarına resimler çizer, çömlekçilik ve bazalt bloklar üstüne oyma­lar yaparlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir