Ekonomik ve Sosyal Konsey Ne Zaman Kuruldu Amacı Nedir Kısaca

Ekonomik ve Sosyal Konsey (Economic and Social Council-ECOSOC), Birleşmiş Milletler’e bağlı uzmanlık kuruluşlarınca yürütülen ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşeri etkinliklerin yönetim ve eşgüdümün­den sorumlu başlıca BM organlarından biri. 1945’te BM Antlaşmasıyla kurulmuştur. 1965’te BM Antlaşmasında yapılan bir değişiklikle üye sayısı 18’den 27’ye, 1974’te de 54’e çıkarılmıştır. Genel Kurul’ca seçilen ECOSOC üyelerinin görev süresi üç yıldır. Konsey Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika için kurulmuş bölgesel komisyonla­rın çalışmalarını denetler.

Bu bölgesel ko­misyonlar Afrika Ekonomik Komisyonu (EGA), Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Batı Asya Ekonomik Komisyonu (ECWA) ile La­tin Amerika Ekonomik Komisyonu’dur (ECLAC/CEPAL). İstatistik Komisyonları, insan Haklan Komisyonu, Sosyal Gelişme Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu gibi ko­misyonlar da ECOSOC’a bağlı olarak çalı­şırlar. Ayrıca ECOSOC’a proje sunmak ve eşgüdüm görevini yerine getirmek üzere Teknik Yardım Kurulu oluşturulmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir