Ekron Nedir Ne Demek Açıklaması

Ekron, Kenan ülkesinde Filistî kenti. Fi- listî pentapolis’inden (beş kent) biridir. Bugünkü İsrail’in orta kesiminde bulunan Mazkeret Batya yerleşiminin güneyindeki Tel Mikne’de (Arapça Hirbetü’l-Mukanna) kurulmuş olduğu kabul edilir. İsrailoğullan- mn fethinden sonra (Yeşu 15:11) Yahuda’ ya verilmiş olmasına karşın, Davud zama­nında Filıstîlerin kalesiydi (I. Samuel, 17:52). İsrail kralı Ahazya döneminde ise tanrı Baal-zebub(*) ile ilişkili olduğuna inanılırdı (II. Krallar, 1:2-18). Filistin’in fethi (İÖ y. 918) sırasında Mısır firavunu I. Şeşonk (Kitabı Mukaddes’te Şişak) tarafın­dan ele geçirilen Ekron, İO 7. yüzyılda Asur kralları Asurahiddina ve oğlu Asurba- nipal’in egemenliğine girdi. Kilise tarihçisi ve topograf Eusebios (İS y. 260/264 – y. 340) Helenistik dönemde ve daha sonraları Akkaron olarak bilinen kentte, kendi yaşa­dığı dönemde Yahudi nüfusun varlığından söz eder.

Ortaçağın sonlarında Ekron terk edilmiş bir kentti. Aşkelon ya da Aşdod gibi öteki Filistî kentlerinden farklı olarak yüzyıllar boyunca burada, kentin adını taşıyan bir höyük (tel) olmadı. Ekron’un adı yalnızca, Akir adlı Arap köyünde yaşatıldı. Akir köyünün Ekron’la aynı yerleşim olduğunu ilk bulan ABD’li Kitabı Mukaddes uzmanı Edward Robinson’dı (1794-1863). 1883’te Baron Edmond de Rothschild (1845-1934), Akir’in bitişiğinde bir Yahudi yerleşimi kurdu. Bu yerleşimin resmî adı, baronun annesinin anısına verilen Mazkeret Batya’ dır (İbranicede “Batya Anıtı”). Ekron adı (bugün resmî olarak Kiryat Ekron) 1949’da kurulan yakındaki yeni bir göçmen yerleşi­mine verildi. Bununla birlikte, Ekron ve Akir adlan bugün de eski yerleşim için kullanılmaktadır.

Bazı bilim adamlarınca Ekron’un yeri olduğu düşünülen bir başka alan da, Maz­keret Batya’nm 5 km güneyindeki

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir