Eksen Nedir Kısaca Anlamı Açıklaması

eksen, kristalografide, bir kristal içindeki atomların düzenli yerleşimini tanımlamakta kullanılan doğru kümelerinin ortak adı. Kristal içindeki her atom ya da atom grubu bir noktayla (örgü noktası) gösterilir ve bu noktaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan örgü, bir dizi özdeş gruba (birim göze) ayrılabilir. Bu birim gözelerden birinin kesişen kenarları kristalografik eksenler olarak seçilir ve bunların uzunluğu örgü sabiti olarak adlandırılır. Bu kenarların göreli uzunluklarına ve aralarındaki açılara bağlı olarak, cisimler altı temel kristal sistemden birine yerleştirilir.

Bir atomun birim göze içindeki konumu, kristalografik eksenlere bağlı olarak tanım­lanır; ayrıca kristal içindeki düzlemler ek­senlerin yardımıyla belirlenir. Kristal sis­temlerinden beşi, üç kristalografik eksenle, heksagonal sistem ise dört eksenle tanım­lanır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir