Ekvator Cephesi Ne Demek Kısaca Açıklaması

Ekvator cephesi, Ekvator yakınlannda yer alan ve her iki yarıküreden gelen alize rüzgârlarının buluştuğu kuşak. Bu kuşağın cephe olarak adlandınlması (1933), rüzgâr ve hava koşullannın, orta enlem cepheleri­nin koşullarına çok benzemesinden kaynaklanmıştır. Bir cephe kuşağına, tipik olarak, uzun bir çizgi halinde kümülonimbüs bulut­lan, hızlı bir rüzgâr ve keskin bir sıcaklık düşüşü eşlik eder.

Bu özellikler, yaz yankü- resinin ılık alizelerinden kış yarıküresinin daha soğuk alizelerine geçişi simgeler. Ek­vator cephesinin davranışlan, orta enlem­lerde bulunan cephelerin davranışlanndan çok farklı olduğundan, Ekvator cephesi kavramı yerine çoğunlukla Ekvator çukuru karışıklığı tanımı kullanılır. Bu kuşak bo­yunca gözlemlenen soğuma, bir hava kitle­sinin ötekiyle yer değiştirmesinden çok, yağan yağmurun buharlaşması sonucunda bölge üzerine Güneş ışıklarının doğrudan düşmemesine bağlanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir