El-Ahram Sarayı Hakkında Kısaca Bilgi

el-Ahram (Arapçada “Piramitler”), Kahi- rede basılan, Mısır’ın en saygın ve etkili günlük gazetesi.

1875’te iki Hıristiyan Lübnanlı kardeş, Salim ve Bişara Takla tarafından kuruldu. 1881’den sonra günlük yayına geçti. İngiliz- lerin sansür ve denetimine karşın bağımsızlı­ğını ve nesnelliğini korumasıyla, uluslar­arası ve Mısır’la ilgili gündelik haberlere geniş biçimde yer vermesiyle ün yaptı. Mısır’ın bağımsızlığa yaklaştığı yıllarda san­sürün artmasıyla ağırlığını yitirmeye baş­ladı.

1950’nin sonlarında Mısır yönetiminin et­kisi altına girdi. Devlet başkanı Nasır, arka­daşı Muhammed Hasaneyn Heykel’i gaze­tenin yayın yönetmenliğine getirdi. Nasır’ın 1960’ta basını devletleştirmesiyle, el-Ahram fiilen resmî yayın organı durumuna geldi. Heykel’in gazete üzerindeki etkisi büyük oldu. Parlak anlatımı ve güçlü gazeteci sezgisiyle etkili bir başyazar olan Heykei gazetenin saygınlığını, yetkinliğini ve teknik düzeyini yükseltti; el-Ahram’ı Arap dünya­sının en etkili günlük gazetesi durumuna getirdi. Enver Sedat’ın güvenini yitirdiği için Heykel’in 1974’te genel yayın yönet­menliğinden alınmasından sonra da el-Ah- ram bu niteliklerini korudu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir