El Dorado Kimdir Hakkında Kısaca Bilgi

Eldorado (îspanyolcada “Altın Kaplı Adam”), bugünkü Bogotá yakınlarında ya­şamış bir Yerli kabilesinin efsanevi yöneti­cisi. Şölenlerde çıplak bedenini altın tozuyla kapladığına; şölen bittikten sonra da tozu temizlemek için, Guatavita Gölüne girdiği­ne inanılırdı. Kabile halkı da göle mücevher ve altın atardı. İspanyol fatihlerinin (con­quistador) bu öyküyü 1530’dan önce duy­muş oldukları ve içlerinden birinin Omagua kentinde Eldorado’yu ziyaret ettiği anlatı­lır. 1538’de, Peru’dan gelen İspanyollarla Venezuela’dan gelen Almanlar, “Altın Kaplı Adam”ı aramak için Bogotá yaylala­rında toplandılar. Aradıklarını bulamadılar, ama bölge İspanyol yönetiminde kaldı.

Bu arayış Orinoco ve Amazon vadilerinin içlerine doğru sürdükçe, Manoa ve Omagua gibi efsanevi kentlerle birlikte Eldorado, masalsı bir altın ülke anlamım kazandı. Ülkeyi aramak için Gonzalo Pizarro, Qui- to’dan Andlar’ı geçti (1539). Francisco de Orellana, Amazon ve Napo ırmakları bo­yunca yelken açtı (1541-42). Gonzalo Jimé­nez de Quesada ise Bogotá’dan doğuya doğru keşfe çıktı (1569-72). Sir Walter Raleigh, Orinoco düzlüklerinde Manoa’yı ararken (1595), İspanyollar da o çevrede Omagua’yı arıyorlardı. 1603’te, Portekizli Pêro Coelho de Sousa, Pernambuco’nun kuzeyindeki bölgeleri keşfetti ve altın kent Eldorado bundan sonra yıllarca, Brezilya ve Guyanalar’ı gösteren haritalarda yer aldı.

Cíbola, Quivira, Caesarlar Kenti ve Otro Méiico gibi Eldorado da, büyük zenginlikle­re sahip olduğuna inanılan mitolojik bölge­lerden biriydi. İspanyollar ve başka Avru­palIlar, bu kentleri ararken Amerika kıtası­nın büyük bölümünü keşfedip kısa sürede istila ettiler. Böylece Eldorado adı, çabuk ve kolayca zengin olunabilecek yerleri be­lirtmekte kullanılır oldu. Latin Amerika’da ve ABD’de birçok kente bu ad verildi. Eldorado öyküsü edebiyatta da sıkça kulla­nılmıştır. Milton’m Paradise Lost (Kaybe­dilmiş Cennet) ve Voltaire’in Candide’i buna örnektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir