Eleanor Roosevelt Hayatı Sözleri Kısaca

Eleanor (akîtanyali), guyenneti eleanor olarak da bilinir, Fransızca, élénore d’aqui- TAINE, ALIÉNOR D’AQUITAINE ya da DE GUYEN­NE (d. y. 1122 – ö. 1 Nisan 1204, Fontevra- ult, Anjou, Fransa), Fransa kralı VII. Louis’nin (1137-52) ve İngiltere kralı II. Henry’nin (1152-1204) karısı, İngiltere kral­ları I. Richard (Aslan Yürekli) ile John’un annesi. 12. yüzyıl Avrupa’sının en güçlü kadınlarından biridir.

Fransa’da kraldan daha geniş topraklara sahip olan Akitanya dükü ve Poitiers kontu X. Guillaume’un kızı ve vârisiydi. 1137’de Guillaume’un ölümünden sonra Akitanya Düklüğü’nün başına geçti ve Temmuz 1137’de Fransa tahtının vârisi Louis’yle evlendi. Bir ay sonra VI. Louis’nin ölümü üzerine kocası VII. Louis adıyla tahta geçince Fransa kraliçesi oldu ve sonraki 15 yıl boyunca tahtta kaldı. Louis’nin hayranlı­ğını kazanmış, güzel ve kaprisli bir kadın olan Eleanor kocası üzerinde oldukça etkili oldu ve onu tehlikeli maceralara sürükledi. Kudüs’teki güçsüz Latin krallığını Türk saldırılarından korumak için başlatılan II. Haçlı Seferi (1147-49) sırasında kocası Lou- is’ye eşlik etti. Eleanor’un bu sefer sırasın­daki davranışları, özellikle de amcası Poiti- ers’li Raimond’un Antiokheia’daki (Antak­ya) sarayındaki tutumu Louis’nin kıskançlı­ğını uyandırdı ve karı koca arasındaki soğukluğun başlangıcı oldu. Fransa’ya dön­dükten sonra kısa bir süre için aralan yeniden düzeldiyse de, Mart 1152’de evlilik­leri son buldu. O dönemdeki feodal veraset yasalarına göre yeniden Akitanya’ya sahip olan Eleanor, iki ay sonra İngiltere kralı I. Henry’nin torunu, Anjou kontu ve Nor- mandiya dükü Henry Plantagenet ile evlen­di. Kocası 1154’te IL Henry adıyla tahta geçince İngiltere, Normandiya ve Batı Fransa tek bir yönetim altında birleşti. VII. Louis’den iki kızı olan Eleanor’un yeni eşinden beş oğlu ve üç kızı oldu. Oğulları, üç yaşında ölen William, Henry, Aslan Yürekli Richard, Bretanya dükü Geoffrey ye ağabeylerinden uzun yaşayarak, 1199’da İngiltere tahtına geçen John idi. Kızlan ise, Saksonya ve Bavyera dükü Heinrich ile evlenen Matilda, Kastilya kralı VIII. Alfon- so ile evlenen Eleanor ve önce Sicilya kralı II. Guglielmo’yla, sonra da Toulouse kontu VI. Raimond ile evlenen Joan idi. Eleanor, gençlik yıllarında Fransa’daki topraklarının yanı sıra, ülke yönetiminde de söz sahibi oldu. Avrupa’nın ünlü trubadur- lannın uğrak yeri olan Poitiers’deki sarayını bir şiir merkezi ve örnek bir saray haline getiren Eleanor, döneminin iki önemli şiir akımının koruyuculuğunu yaptı. Bunlardan biri, trubadurların romantik şarkılarında dile getirilen saray aşkı geleneği idi. İkincisi ise, Kelt geleneklerinden ve tarihçi Monmo- uth’lu Geoffrey tarafından, 1135-39 arasın­da bir tarihte yazılan Historia reglim Britan- niae (Britanya Krallarının Tarihi) adlı ki­taptaki tarihi olaylardan kaynaklanan tarih­sel “Bretanya destanları” ya da matière de Bretagne’A.

1173’te oğullarının babalan II. Henry’ye karşı başlattıkları ayaklanma Eleanor’un kültürel etkinliklerine son verdi. Bu ayak­lanmaların, kocasından 11 yaş büyük olan ve kendisini aldattığı için ona uzun zaman­dır tepki duyan Eleanor’un kışkırtmasıyla başladığı yolunda söylentiler vardır. Gerçek ne olursa olsun, Eleanor’un oğullarına aske­ri destek sağladığı kesindir. Ama ayaklan­ma başarısızlığa uğradı ve Eleanor Fransa’ ya sığınma hazırlıkları içindeyken yakalan­dı. Daha sonra İngiltere’de yan tutsak bir yaşam süren Eleanor, özgürlüğüne ancak 1189’da II. Henry’nin ölümüyle kavuşabil­di. Serbest bırakıldıktan sonra politik ya­şamda eskisinden çok daha önemli bir rol oynadı. Oğlu Richard’ın tahta çıkmasına katkıda bulunan Eleanor, haçlı seferine çıkan Richard’ın yokluğunda ülkeyi yönetti, Richard haçh seferi dönüşünde Avusturya dükü Leopold’a tutsak düşünce, onu kur­tarmak için gerekli fidye parasını topladı ve Avusturya’ya giderek oğlunu İngiltere’ye 1202’de gene Arthur’a karşı Mirebeau’yu savundu ve sonunda John yardımına yetişerek Arthur’u tutsak aldı. Avrupa’daki tüm zaferlerini Eleanor’un yardımıyla kazanan John, böylece bir kez daha annesine borçlanmış oldu.

Mirebeau’daki çarpışmadan sonra Anjou’ daki Fontevrault Manastırı’na çekilen Elea­nor, 1204’te orada öldü. Ama, İngiltere’ye olan katkıları ölümünden sonra da sürdü. 1204’te Normandiya’nm Fransa’nın ege­menliği altına girmesinden sonra, İngilte­re’ye bağlılığım sürdürenler eski Norman toprakları değil, Eleanor’un atalarından kalan topraklar oldu. Birçok Fransız tarih­çisi, onun yalnızca gençlik uçarılıklarına bakarak, enerjisini, direncini ve politik zekâ­sını gözardı etmişler ve dolayısıyla Elea- nor’u yanhş değerlendirmişlerdir. Ölümün­den sonra Fontevrault’daki rahibeler onun hakkında şunları yazdılar: “Güzel ve adil, etkileyici, alçakgönüllü ve zarif bir kraliçe; dünyadaki bütün kraliçelerin kraliçesi”.erirdi. Richard’ın yokluğunda yalnızca ül­eşinin bütünlüğünü korumakla kalmayıp küçük oğlu Yurtsuz John ile Fransa kralı II. Philippe Augustus’un Richard’a karşı dü­zenledikleri komploları da etkisiz kıldı. Richard 1199’da vâris bırakmadan ölünce tahta John geçti.

O sırada 80 yaşına yakla­şan ve Plantagenet mülklerinin dağılacağın­dan korkan Eleanor, torunu Blanche’ı Kas­tilya sarayından alarak Fransa kralının oğlu ile evlendirmek için Ispanya’ya gitti (1200). Bu evlilikle, İngiltere’deki Plantagenet ha­nedanı ile Fransa’nın Capet hanedanı ara­sında barışın sağlanacağını umuyordu. Aynı yıl, torunu Bretanya dükü Arthur’un saldı­rılarına karşı, Anjou ve Akitanya’ya yardım ederek John’un Fransa’daki topraklarını korumuş oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir