Elektrik Devresi Malzemeleri Yapımı Kısaca

elektrik devresi, elektrik akımının iletil­mesini sağlayan, iletken ya da iletkenler zinciri. Bir elektrik devresinde, akımı oluş­turan yüklü parçacıklara enerji veren pil ya da üreteç türü bir aygıt ile lambalar; elektrik motoru ya da elektronik bilgisayar gibi akım kullanan aygıtlar ve bağlantı telleri ya da iletim hatları bulunur. Elektrik devrelerinin davranışını matematiksel ola­rak tanımlayan iki temel yasa, Ohm yasa­sı^) ile Kirchhoff yasalarıdır)*).

Elektrik devreleri birçok biçimde sınıflan­dırılabilir. Yalnızca bir yönde akan akım taşıyan devreler doğru akım devresi olarak adlandırılır.

Örnek devre bağlantıları: Seri bağlı dirençler (üstte); paralel bağlı piller (altta)saniyede birçok kez yön değiştiren akım taşır; evlerdeki devrelerin büyük çoğunluğu böyledir. Bir başka sınıflamaya göre, seri devreler tüm akımın her devre elemanından geçtiği bir yol oluşturur (bak. üst çizim). Paralel devrelerde ise, akım bölünür ve devrenin her kolundan akımın yalnızca bir bölümü geçer. Bir paralel devrenin her kolunun üzerindeki gerilim (potansiyel far­kı) aynıdır, ama kollardaki akımlar farklı olabilir. Örneğin, evlerde her lamba ya da aygıt üzerine aynı gerilim uygulanır, ama bu yüklerin her biri güç gereksinimlerine göre farklı değerlerde akım çeker. Paralel bağ­lanmış birbirinin eşi piller (bak. alt çizim) tek bir pilden daha çok akım sağlar; ama gerilim tek bir pilinkiyle aynıdır. Ayrıca bak. rezonans devresi; tümleşik devre.

Radyo gibi aygıtların içinde bulunan ve transistor, transformatör, sığaç (kondansa­tör), bağlantı telleri ve başka elektronik devre elemanlarından oluşan şebeke de bir elektrik devresidir. Böyle karmaşık devre­ler, seri ve seri-paralel bağlanmış bir ya da daha çok kolun birleşmesinden oluşabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir