Elektrik İşleri Etüd İdaresi Ne Zaman Kuruldu

Elektrik İşleri Etüd İdaresi (eîeI), Türki­ye’nin elektrik enerjisi kaynaklarını araştır­mak, saptamak ve elektrikle ilgili işlerini yürütmek amacıyla 1935’te oluşturulan ku­ruluş. EİEİ, Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanan bir ge­nel müdür tarafından yönetilmektedir.

EİEÎ’nin görevleri arasında Türkiye’nin su ve öteki enerji kaynaklarını inceleyerek elektrik üretimine uygun ve elverişli kay­naklanan saptamak; elektrik enerjisinin, ge­reksinim duyulan yerlere, en ekonomik biçimde ulaşmasını sağlayacak araştırmalar ve fizibilite hesapları yapmak; gelecekteki sanayi yatınmlarının elektriklendirme kı­sımlarını hazırlamak sayılabilir. Ayrıca bu alanda her düzeyde eğitim görmüş elemanın yetiştirilmesini sağlar; elektrik sanraller maliyet ve satış hesaplanan denetler, söz konusu kuramların verimli çalışıp çalışma­dığım saptayarak verimsiz çalışanlar hakkın­da alınması gereken önlemler konusunda hükümete görüş bildirir ve sorunların çözü­mü yolunda araştırmalar, yapar; ülkede yürürlükte olan elektrik ücret tarifelerine ilişkin incelemeler yapar. EİEİ 1935-70 arasında Türkiye’deki elektrik üretim ve dağıtım kuramlarının istatistiklerini hazırla­mış; 1970’ten sonra bu görevi Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) devretmiştir.

EİEİ, kendisine yasayla verilmiş olan bu görevlerini yaparken, enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını bağım­sız olarak sürdürür. Tüm kamu kuruluşları ve belediyeler de kendileri için gerekli enerji santrallarım kurmadan önce, EIEİ’ye danışmak zorundadırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir