Elektrik Potansiyeli Formülleri Kısaca

elektrik potansiyeli, bir elektrik alanında depolanmış enerjinin, bu alanın belirli bir noktasına ilişkin değeri. Bir elektrik alanı­nın belirli bir noktasındaki elektrik potansi­yeli, küçük bir artı test yükünü, gelişigüzel seçilen bir başvuru noktasından, alandaki o noktaya taşımak için birim yük başına gerekli iş ya da enerji miktarına eşittir. Başvuru noktası, genellikle, elektrik alanını oluşturan yükün etkisi dışındaki herhangi bir konumdur. Birçok elektrik devresi probleminde potansiyel hesaplanırken, baş­vuru noktası olarak Yer (toprak) alınır. Belli bir noktadaki potansiyel, test yükünün değişken bir magnetik alandan geçtiği du­rumlar dışında, test yükünün izlediği yoldan bağımsızdır.

Metre-kilogram-saniye-amper sisteminde iş ve enerjinin birimi joule, elektrik yükü­nün birimi coulombdur; elektrik potansiyeli kısaca volt olarak adlandırılan joule/cou- lomb birimiyle belirtilir. Örneğin bir nokta­daki elektrik potansiyeli 4 volt ise, uzaktan o noktaya 10 couiombluk bir artı yük getirmek için bir dış kuvvetin 40 joule değerinde iş yapması gerekecektir. Örneğin elektronlardan oluşan eksi bir yük o nokta­ya taşınmakta olsaydı, (artı) yük dağılımı­nın kendisi 10 couiombluk eksi yük üzerin­de 40 joule değerinde iş yaparak onu aynı noktaya çekerdi.

Bir artı yükün yakınındaki elektrik potan­siyeli, uzağındaki bir noktada Olduğundan daha yüksektir. Noktasal bir artı yükün yakınındaki elektrik potansiyeli, artı yüke olan uzaklıkla doğru orantılı olarak azalır.

Elektrik potansiyeli kavramının temel elektriksel olguların anlaşılmasında büyük önemi vardır. Ama bir elektrik alanının iki noktası ya da bir elektrik devresinin iki noktası arasındaki potansiyel farkı uygula­mada daha işlevsel bir kavramdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir