Elektrik Sayacı Ne İşe Yarar Kısaca Bilgi

elektrik sayacı, bir devreden geçen elek­trik enerjisini (bir başka deyişle, devredeki etkin elektrik gücünün zaman integralini) ölçen ve kaydeden aygıt. Elektrik sayaçları­nın çeşitli türleri vardır, ama bunların he­men hepsinde küçük bir elektrik motoru ile buna bağlı bir sayaç bulunur.

Devreden geçen akımın bir bölümü bu motorun bir sargısından geçer; devredeki gerilim ise motordaki ikinci bir sargıya uygulanmıştır. Böylece motordaki rotorun dönme hızı devredeki güç ile orantılı olur. Rotorun belirli bir zaman aralığındaki dönme sayısı ise gücün zaman integraliyle, yani devrede harcanan enerjiyle orantılıdır. Dönme sayı­sı rotora bağlanmış bir sayaçtan okunur. Bu sayaç genellikle kilowat saat (kW-sa) biri­mine ölçeklenmiştir.

Doğru akım devrelerinde cıvalı ya da komütatörlü sayaçlar kullanılır. Alternatif akım devrelerinde ise genellikle indüksi- yonlu sayaçlardan yararlanılır; bunlarda, bir magnetik alan aracılığıyla sürekli frenle­nen bir asenkron motor bulunur. Evlerde kullanılan elektrik sayaçları da bu türden­dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir