Elektrikli Fırın Kullanım Alanları Nerelerdir Kısaca

elektrikli fırın, metallerin ve tuğlamsı malzemelerin çok yüksek sıcaklıklarda eri­tilmesi ve alaşımlanması işlemlerinde kulla­nılan ve ısı kaynağı olarak elektrik enerji­sinden yararlanılan fırın. Elektrik, metal üzerinde hiçbir elektrokimyasal etkide bu­lunmaz, yalnızca malzemenin ısınmasını sağlar. Modern elektrikli tanların başlıca türleri, indüksiyon fırınları ile ark fırınları­dır. Üçüncü bir tür olan direnç fırınlan, silisyum karbürler ile elektrolitik alümin­yum üretiminde bugün de kullanılmaktadır. Bu tür fırınlarda, fırın yükü direnç elemanı olarak işlev görür.

ABD’de çelik üretiminin dörtte bire yakın bölümü elektrikli fınnlarda gerçekleştiril- mektedir. Ayrıca paslanmaz çelik, inşaat alaşımları ve takım çeliği ile kimya, otomo­tiv, uçak, takım tezgâhı, taşımacılık ve gıda sanayilerinde kullanılan özel alaşımlar he­men bütünüyle elektrikli fırında üretil­mektedir. Elektrikli fınnlann işletmeye geçme süresi, aslında daha ekonomik olan yansımalı (Siemens-Martin) fırınlardan çok daha kısa olduğu için, ivedi çelik taleplerini karşılamak için de elektrikli fırınlar kulla­nılmaktadır.

Alman asıllı Ingiliz mucit Sir William Siemens, ark fırınını ilk kez 1879’daki

  1. Paris Dünya Sergisi’nde, demiri potada eriterek sergilemişti. Çelik alaşımı ve dök­me demir üretiminde kullanılan ark fırınla­rında karbon elektrotlar, metalin içinde bulunduğu tankın üzerinde bir elektrik arkı oluşturur.

Modern Héroult ark fırınında, arklar elek­trotlardan doğrudan eriyik haldeki metal banyosuna sıçrar. Bu fınnlann en çok kullanılan üç fazlı türünde, ısı üretmek için üç ark bulunur.

indüksiyon fırınında ise alternatif akım taşıyan bir bobin, metal kabını ya da tankı çevreler. Metalde (yükte) oluşan Foucault akımlarının yük içinde dolaşımı, metallerin eritilmesi ve duyarlı alaşımların üretilmesi için gereken ısıyı sağlar.

Direnç fırınlarının bir türünde, ısı sağlayan akım, metale gömülen elektrotlarla sağla­nır. Ayrıca fırını çevreleyen direnç eleman­larıyla da ısı üretilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir