Elektrikli Otomobil Özellikleri Nelerdir Kısaca

elektrikli otomobil, akümülatörlerde ya da bataryalarda depolanmış elektrik enerji­siyle çalışan taşıt. İlk olarak 1880’lerde geliştirilmiş, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmıştır.

Otomotiv sanayisinin ilk dönemlerinde, yaklaşık 1920’lere değin yakıt yakmalı oto­mobillerle rekabet eden elektrikli otomobil­ler, özellikle kent içi lüks binek otomobili olarak çok tutulmuştu. Ayrıca, kısa erimli ve hıza fazlaca gereksinim duyulmayan uygulamalarda, yük taşımacılığında da kul­lanıma girmişti. Son derece sessiz çalışması ve bakım giderlerinin düşük olması, bu otomobillere üstünlük sağlıyordu. Ama 1912’de elektrikli otomatik ateşleme düze­neğinin geliştirilmesiyle, benzin motoruyla çalışan otomobillerin kullanımı hızla yay­gınlaştı. Henry Ford’un seri üretim teknik­lerini uygulamaya koymasıyla da, yakıt yakmalı taşıtların fiyatı ucuzladı ve elektrik­li otomobillerin bu alandaki üstünlüğü yok oldu. Elektrikli otobüsler ve kamyonlar Avrupa’da 1920’lerin sonlarına değin kulla­nımda kaldıysa da, bir süre sonra elektrik­li binek otomobilleriyle birlikte ortadan kalktı.

1960’ların sonlarına doğru ortaya çıkan petrol sıkıntısının sonucunda bunalıma gi­ren otomotiv sanayisi, tekrar elektrikli oto­mobil üretimine yöneldi. Bu dönemde geliş­tirilen elektrikli otomobillerin hızı ve erimi, ilk örneklerine oranla çok daha fazlaydı. Ayrıca, eski bataryaların yerine yeni yakıt depoları geliştirildi. Ama, elektrikli otomo­biller hiçbir zaman yakıt yakmalı taşıtların yerini tümüyle alamadı. Elektrikli taşıtlar bugün daha çok, sanayi kuruluşlarında taşıyıcı ve kaldırıcı olarak kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir