Elektriksel Etkilenirlik Nedir Ne Demek Kısaca

elektriksel etkilenirlik, bir malzemeye uygulanan elektrik alanının oluşturduğu kutuplanmanın (malzemenin içindeki artı ve eksi yüklerin merkezlerinin hafifçe uzak­laşması) nicel ölçüsü. Çoğu malzeme için kutuplanma (P), ortalama elektrik alanı şiddetiyle (E) doğru orantılıdır ve PIE oranı malzemenin kendine özgü bir özelliğini gösteren bir sabittir. Elektriksel etkilenirli- ğin simgesi olarak Xe kullanılır ve santimet- re-gram-saniye sisteminde Xe =PIE oranıyla belirtilir. Metre-kilogram-saniye sisteminde ise tanıma, e» olarak gösterilen boşluğun yalıtkanlık sabiti de girer ve Xc =PI(e0E) olarak verilir.

Elektriksel etkilenirlik her iki sistemde de pozitif ve boyutsüz bir sayıdır. Tanımlamalar arasındaki küçük farklılıktan ötürü, bir malzemenin elektriksel etkilenir- liğinin metre-kilogram-saniye sistemindeki değeri, santimetre-gram-saniye sisteminde­ki değerinin 4jt katıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir