Elektriksel Kutuplanma Nedir Kısaca

elektriksel kutuplanma, elektrik pola- rilmasi olarak da bilinir, bir yalıtkan (di- elektrik) içinde, dışsal bir elektrik alanımn etkisiyle artı ve eksi elektrik yüklerinin birbirlerine göre ters yönde hafifçe kayma­sı. Bir elektrik alanı, artı yüklü atom çekirdekleri çevresindeki eksi yüklü elek­tron bulutunu elektrik alanının tersine bir yöne zorladığı zaman kutuplanma ortaya çıkar.

Elektrik yükündeki bu hafif kayma, atomun bir tarafını bir miktar artı, öteki tarafını da bir miktar eksi durumuna getirir. Molekülleri kimyasal kuvvetlerce sürekli kutuplanmış bulunan bazı maddelerde (örn. su), kutuplanmanın bir bölümü, melokülle- rin elektrik alanı etkisiyle aynı yöne döne­rek dizilmelerinin sonucudur. Kutuplanma­nın ölçülerinden biri elektrik dipolü mo­mentidir. Bu moment, kaymış artı ve eksi yüklerin merkezleri arasındaki uzaklığın bu yüklerden biriyle çarpımına eşittir. Kutup­lanma (P), sayısal değer olarak birim hacim (V) başına çift kutup momenti  olarak tanımlanır: P=plV.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir