Elektrokimya Nedir Kısaca Hakkında Bilgi

elektrokimya, kimyanın, elektrik olayları ile kimyasal değişiklikler arasındaki ilişkiyi inceleyen dalı. Kendiliğinden oluşan birçok tepkimede elektrik enerjisi açığa çıktığı için, elektrik üreteçlerinde genellikle bu tür tepkimelerden yararlanılır.

Buna karşılık, kendiliğinden gerçekleşmeyen kimyasal tepkimeleri başlatmak için çoğu kez elek­trik akımı uygulamak gerekir. Metallerin arıtılmasında, elektrikli kaplamada, suyun hidrojen ve oksijene ayrıştırılmasında baş­vurulan elektrolizde, elektrik enerjisi doğ­rudan kimyasal enerjiye dönüşür. Bir gazın içinden geçen elektrik akımının yol açtığı kimyasal değişiklikler de elektrokimyanm başka bir dalının ilgi alanına girer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir