Elektrometalurji Nedir Kısaca Açıklaması

elektrometalurji, metallerin özütlenmesin de ya da arıtılmasında elektroliz işlemleri­nin uygulanması. Ham cevherler çoğunlukla sulu çözeltilerde yıkanarak zenginleştiril- dikten (yaş yöntem) sonra elektroliz yoluyla ayrıştırılır; bir başka deyişle, malzemenin üzerine elektrik akımı verilerek, metalin katışkısız halde katotta (eksi kutup) toplan­ması sağlanır. Bakır, çinko, kadmiyum, kobalt, krom, manganez ve nikel gibi metaller çoğunlukla bu yöntemle üretilir. Bazı metaller ise yaş yöntemle özütlenme den cevherden doğrudan indirgenerek elde edilir. Alüminyum, berilyum, kalsiyum, lityum, magnezyum ve sodyum bu yöntemle üretilen başlıca metallerdir. Elektrikli kap­lama ise, çoğunlukla değersiz bir metalin üzerinin daha değerli bir metal ya da alaşımla kaplanmasıdır. Örneğin, gümüş kaplama malzemeler bu yolla hazırlanır.

Elektrometalurji terimi, ayrıca çeliğin ve öteki bazı metallerin üretiminde ve arıtılma­sında kullanılan elektrik fırınlarında gerçek­leştirilen elektrotermik işlemleri de kapsar. Karş. hidrometalurji.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir