Elektron Paramagnetik Nedir Kısaca

elektron paramagnetik rezonansı (epr), elektron spin rezonansi (esr) olarak da bilinir, bazı maddelerin atom yapılarındaki eşlenmemiş elektronların, sabit ve kuvvetli bir magnetik alanın etkisiyle, mikrodalga frekanslarındaki zayıf elektromagnetik ışı­nımlara uyguladığı seçici soğurma. Eşlen­memiş elektronlar, spinleri (açısal momen­tum) nedeniyle minik mıknatıslar gibi dav­ranır. Bu tür elektronlar içeren bir madde, sabit ve kuvvetli bir magnetik alana kondu­ğunda, eşlenmemiş elektronlar magnetik eksenlerini bu dış magnetik alana göre kısmen yönlendirirler. Bu durumda elek­tronların magnetik eksenleri, bir topacın Yer’in çekim alanında dönmesi sırasında topaç ekseninin koni biçimli bir yüzey üzerinde yalpalamasına benzer biçimde yal­palar. Rezonans, mikrodalgadan kaynakla­nan zayıf alternatif magnetik alanın frekan­sı, minik mıknatıslar gibi davranan bu elektronların doğal yalpalama frekansına denk düştüğünde, zayıf magnetik alandan enerji soğurulmasıdır.

Mikrodalganın frekansı ile sabit magnetik alanın şiddetinden biri sabit tutulup öteki değiştirildiğinde, bu değişkenin bir fonksi­yonu olarak, soğurulan ışınım enerjisinin ölçülmesi, elektron paramagnetik rezonans tayfım verir. Bu tayf, örneğin, soğurulan mikrodalga enerjisini, uygulanan sabit mag­netik alan şiddetinin bir fonksiyonu olarak gösteren bir eğridir. Böyle bir tayftan, paramagnetik maddelerin belirlenmesinde, eşlenmemiş elektronların ve bunların yakın çevreleriyle etkileşimlerinin belirlenmesi yoluyla moleküllerdeki kimyasal bağların niteliğinin incelenmesinde yararlanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir