Elektron Tabancası Nasıl Çalışır

elektron tabancası, televizyon resim tü­pünde, ekranda izlenen görüntünün kayna­ğındaki elektron demetini oluşturan, denet­leyen, odaklayan ve saptıran elektrot yapı­sı. Tabancanın bir ucunda, baryum ve stronsiyum oksitleri kaplanmış metal bir levhadan oluşan katot bulunur.

Arka tara­fında ki bir sargıyla ısıtıldığında, katotun oksit kaplaması elektron salar. Böylece artı yüklü bir boruya (birinci anot) doğru hare­ketlenen elektronların bir kısmı daha sonra bir yassı disk (kontrol elektrotu) tarafından tutulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir