Elektron Valans Bağı Nedir Kısaca

elektro valans bağı bak. iyon bağı elektrom, gümüşlü altin olarak da bilinir, Batı dünyasında bilinen ilk madeni parala­rın yapımında kullanılan, yüzde 20’den çok gümüş içeren doğal ya da yapay altın alaşımı. Doğal elektrum çoğu kez bakır, demir, palladyum, bizmut ve başka metaller içerir. Rengi, içerdiği temel bileşenlerin ve bakırın oranına göre beyaz altın renginden pirinç rengine kadar değişir.

Eski çağlarda elektrum başlıca Anadolu’da Lidya yöresin de bulunurdu. Elektrum alaşımı burada, Gediz Irmağının (eskiden Hermos) küçük bir kolu olan Şart Çayı (eskiden Paktolos) dolayında elde edilirdi. Batı dünyasındaki ilk madeni para başımı, büyük olasılıkla Lidya kralı Gyges (İÖ 7. yy) döneminde başladı. Bu paralar, düzgün olmayan elek­trum külçeleri biçimindeydi ve başlangıçtaki değerini korumasının güvencesi olarak kra­lın damgasını taşıyordu. Lidya Krallığı’nın yıkılmasından önce (İÖ 6. yy ortalarında) çeşitli Yunan devletleri madeni para bası­mında elektrumu kullanmayı benimsemiş­lerdi. Son Lidya kralı Kroisos, krallığının ilk dönemlerinde elektrum sikkeler yerine altın ve gümüşün birbirine olan oranının belirli ölçülerde değiştirilmesine dayanan çift madenli para sistemini yeğledi. Batı Avrupa’da, Merovenjler döneminde, altı­nın zor bulunması nedeniyle yapay elek­trum sikkeleri basılıyordu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir