Elektron Yükü Nasıl Bulunur Kısaca

elektron yükü (simgesi e), doğal elektrik yükü birimini gösteren temel fiziksel sabit. I,6021892xl0~19 coulomb ya da 4,803250×10-‘° elektrostatik birim (esu ya da statcoulomb) eşdeğerindedir. Günümüze değin bulunan öteki bütün yüklü temel parçacıklar ya bu değere eşittir ya da bu değerin bir tamsayı katı kadar elektron yükü taşır.

elektronegatiflik, eksîçekerlîk olarak da bilinir, bir atomun, kimyasal bir bağ oluştu­rarak başka bir atomla bölüştüğü elektron çiftini kendine çekme özelliği.

Kimyasal elementlerin elektronegatiflikle- rini gösteren cetveli 1932’de Linus Pauling hazırladı; bu cetvelde elementler, elektro- negatifliği en yüksek olan flüordan en düşük olan sezyuma doğru sıralanır. Pau- ling’in cetvelinde atomların çeşitli bileşimle­ri arasındaki kimyasal bağ enerjilerinin karşılaştırılması temel alınmıştır.

Atomların iyonlaşma potansiyelleri ile elektron ilgile­rinin ölçülmesiyle, verileri Pauling’in verile­rine çok yakın olan başka bir cetvel elde edilmiştir. Elektronegatiflikleri birbirinden çok farklı olan elementler, artı ve eksi yüklü birimle­rin (iyonlar) bileşimi olan iyon bileşikleri oluştururken, elektronegatiflik farkları az olan elementler kutupsal ortaklaşım bileşik­leri oluşturur. Bu bileşiklerde, atomlar kimyasal bağlarla birleşmiş olmasına karşın bir ölçüde iyonlaşma gösterir. Elektronega­tiflikleri hemen hemen eşit olan elementler ise, az miktarda yük ayrılması gösteren (kutupsal olmayan) bileşikler oluşturur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir