Elektroskop Nedir Nasıl Yapılır Anlatımı Kısaca

elektroskop, elektrik yükünün ya da iyon­laşmaya yol açan ışınımın varlığını ortaya çıkarmakta kullanılan aygıt. Genellikle bir ucu yalıtkan bir kabın dışına uzanan bir iletken çubuk ile çubuğun öteki ucundan sarkan bir çift ince altın yapraktan oluşur. İletkene yakınlaştırılan ya da değdirilen bir elektrik yükü, yaprakların belli bir açıyla açılmasını sağlar. Yapraklarda indüklenen ya da yapraklara aktarılan aynı işaretli elektrik yükü, yaprakların birbirini itmesine yol açar. Radyoaktif bir maddeden yayılan ışınım, yüklü bir elektroskoba girerse elek­troskop içindeki gazı iyonlaştırır ve böylece yapraklardaki elektrik yükü yavaş yavaş azalmaya başlar. Yüklü elektroskop yaprak­larının, yüksüz bulundukları koşullardaki paralel durumlarına geçme hızı, var olan ışınımın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.

Elektrostal, eskiden (1938’e değin) za- tîşye, Rusya Federasyonu’nda, Moskova yönetim birimine (oblast) bağlı kent. Mos­kova kentinin 58 km doğusundadır. “Elek­trik çeliği” anlamına gelen adını 1917’de Ekim Devrimi’nin hemen ardından burada kurulan ve nitelikli çelik üreten tesisten almıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Ukray­na’daki ağır makine sanayisinin bir bölümü buraya taşındı. Elektrostal bugün bir meta­lürji gereçleri üretim merkezidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir