Element İsimleri Nelerdir Kısaca

element 106, periyodik tablonun Vlb grubunda yer alan, yapay olarak elde edil­miş, uranyumötesi radyoaktif element. Ha­ziran 1974’te Dubna’daki (Rusya Federas­yonu) Birleşik Nükleer Araştırma Enstitü­sünden Georgy N. Flerov, birlikte çalıştığı bir grup araştırmacının element 106’yı bire­şim yoluyla elde ederek tanımladığını açık­ladı. Aynı yılın eylül ayında, Berkeley’deki California Üniversitesi’ne bağlı Lawrence Işınım Laboratuvarı’nda (bugün Lawrence Berkeley Laboratuvarı) Albert Ghiorso’ nun başkanlığındaki ABD’li bir araştırmacı grubu da aynı elementi bireşimle elde ettik­lerini açıkladı. Değişik bireşim yöntemleri uyguladıklarından, iki grup deney sonuçları üzerinde uzlaşamadı.

Sovyet bilim adamla­rı, kurşun-207 ve kurşun-208’i krom-54 iyonlarıyla bombardıman ederek, element 106’nın yarı ömrü yaklaşık 0,007 saniye olan 259 kütle numaralı bir izotopunu üretmiş­lerdi. ABD’li araştırmacılar ise, ağır bir kaliforniyum-249 atomunu oksijen-18 iyon­larıyla bombardıman ederek, element 106’nın, kütle numarası 263, yan ömrü 0,9 saniye olan başka bir izotopunu elde etmiş­lerdi.

Her iki deneyin sonuçları henüz başka laboratuvarlarda doğrulanmamış ve ele­ment 106 için bir ad önerilmemiştir. Periyo­dik tablodaki yeri nedeniyle, bu elementin tungstenle aynı kimyasal özelliklere sahip olduğu sanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir