Elementlerin Özellikleri Örnekleri Nelerdir Kısaca

element 107, periyodik tablonun Vllb grubunda yer alan, yapay olarak elde edil­miş radyoaktif element. Uranyumötesi bire- şimsel elementlerin en ağırı olan element 107 için henüz bir ad önerilmemiştir. 1976’da, Dubna’daki (Rusya Federasyo­nu) Birleşik Nükleer Araştırma Enstitü- sü’nde çalışan Sovyet bilim adamları, biz- mut-209 atomlarını krom-54 iyonlarıyla bombardıman ederek element 107’yi bire­şimle elde ettiklerini açıkladılar.

Bombardı­man sürdürüldüğünde, elementin, kütle nu­marası 261 ve yarı ömrü 1-2 milisaniye olan bir izotopunun oluştuğu bildirildi. Bu ele­mentin varlığı, Darmstadt’taki Ağır İyon Araştırma Laboratuvan’nda çalışan Alman fizikçiler tarafından da doğrulandı. Sürüngenler oluşturur. Kukumavlar Türki­ye’nin her bölgesinde yaşar; kırsal yerleşim alanlarında da görülür. Hindistan’da ve Asya’nın güneydoğusunda görülen A. bro­ma ve A. blewitti kukumava benzeyen yakın akraba türlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir