Epinikon Nedir Ne Demek Kısaca

epinikion, Eski Yunan’da Olimpiyat Oyunları’nda galip gelen sporcuların onuru­na düzenlenen ve onların kentlerine dönüş­lerinden önce yapılan kutlama törenlerinde koronun söylediği ürik od. Kökeni hazırlık­sız yapılan kutlamalara dayanırsa da, günü­müze edebi bir biçim olarak ulaşmıştır. Keoslu Simonides’in İÖ 520’deki Olimpiyat Oyunları’nda kazanılan bir zafer için yazdı­ğı od, bu türün günümüze ulaşmış en eski örnekleri arasındadır.

Epinikion’un belirli bir yapısı olmamakla birlikte, içeriği ye dizelerinin kuruluşu bazı kurallara uyar. Önce galip kişiden, galibiye­ti nasıl ve nerede kazandığından söz edilir; ailesinin öbür üyelerinin kazandığı galibiyet­lerin anlatıldığı ya da çalıştırıcısının övüldü­ğü de olur. Genellikle olay, az çok değiştiri­lerek bir efsaneyle birleştirilir. Epinikion’da ayrıca özdeyişler ve yaşam üzerine bilgece deyişler de yer alır.

Epinikion’larda geleneksel dize ya da kıta­lar kullanılmazdı; her yeni od yazılırken yeni bir ölçü oluşturulur, bu ölçü aynı biçimiyle yeni bir odda kesinlikle tekrar uygulanmazdı. Kıtalar tek tek ya da üçlü halde şiir boyunca tekrarlanır ve genellikle biçimleri, birlikte yapılan dansa uygun ola­rak değişirdi. Epinikion’lav usta lir ve lavtacıların eşliğinde, iyi eğitilmiş bir koro tarafından söylenirdi. Epinikion un en üs­tün örneklerini İÖ 6. yüzyılda Pindaros verdi. Pindaros’un Bakkylides gibi daha genç çağdaşlan da epinikion yazmayı sür- dürdülerse de, bu türe ilgi giderek azaldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir