Epizom Nedir Kısaca Bilgi

epizom, bazı bakterilerde plazmit denen kromozom dışı öğelerin bir grubuna verilen ortak ad. Plazmitler gibi dezoksiribonükleik asitten (DNA) oluşan epizomlar, bakteri üzerinde seçici bir üstünlük sağlama yetene- ğindedir. Epizomlar, bakteri hücresinin za­rına yapışmış (F+ hücresi) ya da kromozom içine girmiş (Hfr hücresi) olabilir. Eşleşmey­le üreyen Escherichia, Salmonella, Serra­tia, Pseudomonas gibi bakteri cinslerinde, F+ ve Hfr hücreleri eşleşme sırasında erkek eşey özelliği gösterir. F hücreler denen epizom bulunmayan hücreler, eşleşme sıra­sında ya da bir F+ hücreden epizom ya da bir Hfr hücreden epizomla birlikte yapışık ol­duğu genleri alır. Hfr hücrelerin kromozo­mu üzerindeki genlerin yerlerini belirlemek amacıyla, Hfr hücrelerden gen nakli deney­leri yapılmıştır.

Ilımlı bakteriyofajlar adıyla bilinen bazı bakteri virüsleri, epizom olarak davranabi- len DNA içerir. Kromozomunun içine virüs DNA’sı yerleşmiş olan bakteri hücresine profaj adı verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir