Epona Nedir Anlamı Çeşitleri Nelerdir Kısaca

Epona, (Galce epo“at”), Roma dininde atların, eşeklerin ve katırların tanrıçası. Epona kültüne ilişkin kanıtların çoğu, Gal- ya’da, Almanya’da ve Tuna kıyısındaki ülkelerde bulunmuştur. İmparatorluk döne­minde genellikle Augusta olarak anılan, imparatoru ve sarayı koruması için yakarı­lan Epona’ya ilişkin kültün Roma’ya bu dönemde girdiği sanılmaktadır. Romalılar tanrıçanın heykel ya da resmini, ahırın üst kirişindeki kutsal yere asarlardı. Sanat ya­pıtlarında Epona, genellikle bir eli yanında­ki bir atın ya da eşeğin başında, otururken betimlenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir