Erime Nedir? Nasıl Gerçekleşir Kısaca

erime, ısı uygulandığında bir katı madde­nin sıvıya dönüşmesi. Katışkısız kristal hal­deki bir maddenin erimeye başladığı sabit sıcaklığa, erime noktası(*) denir. Katışık haldeki bir katı ise, genellikle ana bileşenin erime noktası altındaki bir sıcaklık aralığın­da erir. Cam ya da zift gibi amorf (kristal halde katılaşmayan) maddeler, sıcaklıkları­nın artmasıyla ağdalılıklarmı yavaş yavaş yitirerek erirler; bunların katidan sıvı hale geçişleri için kesin bir sıcaklık noktası yoktur.

Sıvıların yapısı, kristal haldeki katilara oranla daha düzensizdir ve bu nedenle de sıvılar genellikle daha geniş bir hacme yayılır. Buzun ve benzeri birkaç maddenin dışında, eriyen her maddenin yoğunluğu azalır.

Belirli bir kütledeki bir katiyı eritmek için eklenmesi gereken ısı miktarına erime ısısı denir. Aynı sıvının dondurularak katılaştı- nlması için de sistemden aynı miktarda ısının alınması gerekir. Buzun erime ısısı, yani bir gram buzu eritmek için gerekli olan ısı miktarı yaklaşık 80 kaloridir; bu miktar­da ısı, bir gram sıvı suyun sıcaklığını, donma noktasından (0°C) 80°C’ye çıkartır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir