Erime Noktası Nedir Açıklaması Kısaca

erime noktası, katışkısız bir maddenin katı ve sıvı hallerinin dengede bulunduğu sıcak- Iik derecesi. Katı bir cisme ısı verildiğinde cismin sıcaklığı erime noktasına ulaşıncaya kadar yükselir. Isı verme işlemi sürdürülür­se, katı cisim, sıcaklığında bir değişme olmaksızın sıvıya dönüşür. Cisim tümüyle eridikten sonra verilen ısı, sıvının sıcaklığı­nın yeniden yükselmesini sağlar. Kristal halde katılaşan her maddenin sabit bir erime noktası vardır ve bu maddenin tanıtı­cı özelliklerinden biridir. Katışkısız haldeki bileşiklerin ya da elementlerin belirlenme­sinde, bu özellikten yararlanılır. Çoğu karı­şım ve amorf (kristal oluşturmadan katıla­şan) madde belirli bir sıcaklık aralığında erir.

Bir katının erime sıcaklığı genellikle, aynı maddenin sıvı halinin donma noktasıyla aynı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, sıvının farklı kristal sistemlerinde donabil­mesi ve katışkılarm donma noktasını düşür­mesi nedeniyle, gerçek donma noktası eri­me noktasıyla aynı olmayabilir. Bu neden­le, bir maddenin ayırt edilmesinde erime noktası yeğlenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir