Eritici Nedir Nerelerde Kullanılır Kısaca

eritici, metal cevherlerinin ergitilmesinde, eriyiğin akışkanlığını sağlamak ve katışkıları cürufa çekmek amacıyla kullanılan madde­lerin ortak adı. Demir cevherlerinin ergitil­mesinde kullanılan en yaygın eritici kireçta- şıdır. Lehimleme işleminde de, oksit kat­manlarının giderilmesi, lehimin yüzeye da­ha iyi yayılması ve ısıtma sırasında yüzeyin yeniden oksitlenmesini önlemek amacıyla eriticilerden yararlanılır. Elektronik dona­nımların lehimlenmesinde ise oksitlenmeyi önleyici eritici olarak kolofan (çam reçinesi) kullanılır; benzeri öteki uygulamalarda da, çinko klorür ile amonyum klorürün sulu çözeltilerinden yararlanılır. Ayrıca bak. cüruf.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir