Eritritol Nedir Kısaca Bilgi

eritrit, kobalt çîçeGî olarak da bilinir, hidratlı kobalt arsenat [Co3(As04)2.8H20] yapısında, viviyanit grubundan bir arsenat minerali. Kobalt ve nikel yataklarının yük- seltgenmiş kuşaklarında, koyu kırmızı ya da şeftali kırmızısı arasında değişen renklerde ışınımlı kristaller, taşlaşmış yapılar ya da topraksı kütleler halinde bulunan eritritten, kobalt-nikel-gümüş cevherlerinin saptanma­sında kılavuz olarak yararlanılır. Eritrit annabergit ile birlikte yapısındaki kobaltın yerini nikelin aldığı katı çözeltiler oluşturur.

Nikel miktarı arttıkça bileşimin rengi beya­za, griye ya da açık yeşile doğru açılır. Eritritin en yaygın bulunduğu yerler Alman­ya’daki Schneeberg, Fransa’daki Allemont, Ingiltere’deki Cornwall ve Cumberland, Şi- li ve Fas’ın çeşitli bölgeleri ile ABD’nin güneybatı kesimleridir. Eritritten daha az rastlanan annabergit ise, Almanya’daki An- naberg’de, Fransa’daki Challanches’ta ve Avustralya’da Queensland’deki Temiska- ming’de bulunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir