Eriyonit Nedir Kısaca Bilgi

eriyonit, zeolit grubundan hidratlı sodyum potasyum-kalsiyum alümino silikat mi­nerali. Tortul kayaçlarda bulunan en yaygın zeolit minerallerinden biridir. Kimyasal bi­leşimi yaklaşık olarak (Na2,K2, Ça)4.5Aİ9Sİ27072.27H20 formülüyle verilir. İç molekül yapısı kabazitinkine benze­yen, yünsü, lifli kristaller oluşturur. Eriyo­nit, ABD’deki Oregon, California, Nevada ve Arizona eyaletlerindeki birçok tüf yata­ğında birincil mineral olarak bulunur.

Bu yataklardan birkaçı yapı taşı üretmek ama­cıyla 19. yüzyıldan beri, Nevada’nın Jersey Vadisindeki yatak ise 1960’lardan beri işle­tilmektedir. Suyu alınmış eriyonit minera­linden, gaz akıntıları içindeki hidrojen klo- rür, su ve karbon dioksitin uzaklaştırılma­sında molekül süzgeci olarak yararlanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir