Erkek Lohusalığı Nedir Kısaca Açıklaması

erkek loğusalığı, kuvad (Fransızca couva- de, “kuluçkaya yatmak” anlamındaki coıı- ver’den) olarak da bilinir, doğum sırasında, babanın yatağa yatarak doğum sürecini ve annenin bebeği dünyaya getirişini taklit etmesi geleneği. En uç örneğinde anne, doğumdan sonra olabildiğince kısa sürede (çoğu kez aynı gün) günlük işlerine dönerek yatmakta olan babaya hizmet eder. Böylece cinsel roller tersine dönmüş olur. Erkek loğusalığı terimi, bazen, bebeğin doğumu­nun ardından anne ve babanın hareketleri­nin aynı biçimde kısıtlandığı bir dönemi belirtmekte kullanılır. Bununla birlikte, eski ve yazısız toplumların hemen hemen tümünde, doğumun ardından babanın dav­ranışlarının bir ölçüde kısıtlanması yaygın bir uygulamadır.

Erkek loğusalığı geleneği eski çağlarda olduğu gibi yakın dönemlerde de bütün kıtalarda uygulanmıştır. Bu geleneğin Bre­zilya’da ve Bask bölgesinde 20. yüzyılın başlarına değin sürdüğü bilinmektedir. Er­kek loğusalığının, üreme sürecinde erkeğin rolünü vurgulamak gibi toplumsal bir işlevi olduğu öne sürülmüştür. Bazı araştırmacıla­ra göre de bu geleneğin, büyük ölçüde kültürel kaynaklı olduğu düşünülen doğum korkusunu azaltarak kadının doğum sırasın­da yaşadığı fiziksel acıları hafifletici bir işlevi vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir