Ermanarich Kimdir Kısaca Bilgi

Ermanarich (ö. 370-376), Ukrayna’da, kesin sınırları bilinmeyen geniş topraklara egemen olmuş Ostrogot kralı. Don ve Dinyester ırmakları arasındaki Pripet Ba­taklığının güneyine kadar uzanan bir bölge­de hüküm sürdüğü sanılır.

Ermanarich’e ilişkin tek kesin bilgi, komşu halklara korku saldığı ve 370’lerde toprakla­rının Hun işgaline uğraması üzerine intihar ettiğidir. Ölümünden sonra krallığı parça­lanmış ve halkı 75 yıl boyunca Hun egemen­liği altında kalmıştır.

Ermanarich çeşitli efsanelere konu olmuş­tur. 6. yüzyıl tarihçisi Jordanes’e göre kendisine ihanet ederek ortadan kaybolan bir adamının Junilda adlı karısını iki vahşi ata bağlatıp atları farklı yönlere sürdüre­rek öldürtmüştür. Bunun üzerine kadının erkek kardeşleri Sarus ve Ammius da Ermanarich’i ağır biçimde yaralamışlardır. Bu efsanenin çeşitli uyarlamaları, İngiltere ile İskandinav ülkelerini de içine alacak biçimde ortaçağ Germen edebiyatını derin­den etkilemiştir. Ermanarich’in adı, değişik yazarlarca ve değişik lehçelere göre farklı yazılır. Ammianus Marcellinus, Ermana­rich’in hükümdarlık yıllarına ilişkin başlı­ca kaynak olan Rerum gestarum libri (Olayların Tarihi) adlı yapıtında ondan Ermenrichus biçiminde söz eder. Jordanes’in yapıtlarında Hermanaricus, İskandinav me­tinlerinde Jörmunrekr, Anglosakson yapıtla­rında ise Eormenric gibi yazımlara rastlanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir