Ermenek İlçesi Nerede Nereye Bağlı Kısaca

Ermenek, Akdeniz Bölgesi’nde, Karaman iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzöl­çümü 2.219 km2 (1989) olan Ermenek ilçesi kuzeyde Konya ili ve Merkez ilçe, doğu ve güneyde İçel, batıda Antalya illeri, kuzey­batıda da Sarıveliler ve Başyayla ilçeleriyle çevrilidir.

Karaman ilinin güneybatı köşesinde, Orta Toroslar’ın Batı Toroslar’la iç içe geçtiği Taşeli Platosunda yer alır. Ermenek Gök- suyu Vadisi boyunca uzanan ve bitkisel üretim açısından önem taşıyan dar düzlük­ler dışındaki kesimleri çok engebelidir. İlçe­nin en yüksek noktası kuzeydoğu kesimin­deki Oyuklu Dağının 2.427 m’ye erişen doruğudur. Hadım Göksuyu’yla birleşerek Göksu’yu(*) oluşturan Ermenek Göksuyu ilçe topraklarını doğu-batı doğrultusunda keser ve oluşturduğu koridor, Akdeniz ikli­mi etkilerinin içerilere kadar sokulmasını sağlar. Ermenek Göksuyu, dar ve dik bir vadi içinde aktığından, ova denebilecek düzlükler oluşturmaz.

Ulaşım güçlüğü nedeniyle, ilçenin oldukça kapalı bir ekonomik yapısı vardır. İlçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Su kaynaklarının bolluğu ve iklimin yumuşaklığı, tahıl üreti­mi, bağcılık ve meyvecilik yapılmasına ola­nak verir. Az miktarda baklagiller, soğan ve patates yetiştirilir. Toroslar’daki yaylalarda koyun ve kıl keçisi beslenir. Orman varlığı açısından zengin olan Ermenek’te ormancı­lık ve orman ürünleri üretimi de önemli bir uğraştır. İlçe topraklarında saptanan linyit yataklarının rezervi 1981’de 16 milyon 400 bin ton olarak hesaplanmıştır. Korunaklı ve savunmaya elverişli eski bir yerleşme olan Ermenek’in antik adı Maras- sa ya da Marasapolis’tir. Burası İÖ. 8. yüzyılda Asur ve Frigya arasında bir sınır

kentiydi. İÖ 4. yüzyılda Pers, sonra Make­donya ve ardından Selevkos egemenliğine girdi. İÖ 2. yüzyıl sonunda yöreyi ele geçiren Romalı komutan Germanicus’tan esinlenerek kente Germanikopolis adı veril­di. 9. yüzyıl ortalarında Abbasilerin deneti­mine geçen yöre, Haçlı seferleri sırasında, birkaç kez el değiştirdi. 1228’de Anadolu Selçukluları tarafından alındı. Daha sonra Karamanlıların yönetiminde kalan Erme­nek, 1466’da Osmanlı topraklarına katıldı. Yöredeki başlıca yerleşim olan Ermenak (Ermenek) kasabası 19. yüzyıl başlannda İçel sancağının merkeziyken daha sonra Adana vilayeti İçel sancağına bağlı kaza merkezi yapıldı. 1908’den sonra bir ara Konya vilayeti Merkez sancağına bağlan­dıktan sonra yeniden bağımsız İçel sancağı­nın bir kazası oldu. Cumhuriyet’le birlikte Konya iline bağlandı.

Ermenek Göksuyu’nun kuzeyinde Toros- lar’ın eteklerinde kurulu olan kent, ulaşım yetersizliği nedeniyle gelişememiştir. Kara- yoluyla il merkezi Karaman’a 155 km, Mut’a 86 km, Akdeniz kıyı yolunun geçtiği Silifke’ye 164 km uzaklıktadır. Kentteki Maraspoli Mağarasımn(*) içinde akan ye­raltı deresi kente uzun yıllar su ve elektrik sağlamıştır. Mağaranın adı, kentin antik adı Marasapolis’ten gelir.

Kentteki tarihsel yapıların en önemlisi olan Ermenek Ulucamisi Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından 14. yüzyılın başın­da yaptırılmıştır. Yalnız dış duvarlarının özgün olarak günümüze ulaştığı kabul edi­lir. Damı düz ve toprak kaplıdır. İç mekân­da, ahşap tavan açıklarını taşıyan iki sıra kâgir kemer sonradan yapılmıştır. Çoğu Karamanlılar döneminden kalan öbür ta­rihsel yapıların başlıcaları Ermenek (Fi-
ran) Kalesi, Sipas Camisi, Mimar Emir Rüstem Paşa Camisi, Ulucami’yle aynı zamanda yapıldığı sanılan Yedi Oluklu Çeşme, Tolmedrese(*) ve Akça Mescit’tir. Kent yakınlarındaki Mennan Kalesi, kente 25 km uzakta bulunan Karamanoğlu İmare­ti ve Türbesi ile Ermenek-Anamur yolun­daki Ala (Görmeli) Köprü, öteki önemli tarihsel yapılardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir