Ermeni Cenaze Törenleri Nasıl Düzenlenir Kısaca

Ermeni dinsel törenleri, Ermeni Aposto- lik Kilisesi ile Katolik Kilisesi’nin Doğu ayin usulüne bağlı Katolik Ermenilerin dinsel ayin sistemi. Kendilerini “ilk Hıristi­yan halk” olarak gören Ermeniler İS y. 300’de Surp (Aziz) Krikor Lusavoriç’in öncülüğüyle Hıristiyanlığı benimsediler. Apostolik ve Katolik Ermenilerin uydukları Aziz Krikor ayini, Aziz Yakub’un Antakya ayini ile Aziz İoannes Khrysostomos’un Bizans ayini örnek alınarak düzenlenmiştir. Ayin genellikle beş bölüme ayrıhr: 1) Sac- ristia’da okunan hazırlık duaları; 2) mihrap­ta okunan hazırlık duaları; 3) ekmeğin ve şarabın hazırlanması ve kutsanması; 4) ka- tekümen ayini; 5) Komünyon’la son bulan inananların ayini.

Bizans kiliselerinden farklı olarak, Ermeni ayin usulünü izleyen kiliselerde genellikle ikon yoktur ve ikonostasis{*) yerine, papazı ve mihrabı ayinin belli bölümlerinde gizle­yen bir perde bulunur. Öteki Ortodoks kiliselerde olduğu gibi, iki tür Komünyon vardır. İbadette kullanılan kitaplar, ayin düzenini ya da ayinin kutsanmasını içeren Donatzuytz-, papazın okuduğu duaların bu­lunduğu Badarakamaduytz-, günlük Havari­lerin Mektupları ve İncil okumalarım içeren öğle zamanı kitabı Caşotz ile günlük dinsel görevlerle ilgili duaların bulundğu dua kita­bı Jamakirk’ tir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir