Ermeni Ezgileri Nelerdir Kısaca

Ermeni dinsel ezgisi, Ermeni Kilisesi’nin vokal müziği ve bu müziğin sözlerini oluştu­ran dinsel şiirler. Ermeniler Suriye’den ve Doğu Akdeniz’in Yunanca konuşulan ke­simlerinden gelen misyonerler tarafından çok erken bir dönemde Hıristiyanlaştınldı- lar. İS y. 300’de de Hıristiyanlığı resmî din olarak kabul ettiler. Ermeni Kilisesi 5. yüzyılın başlannda bağımsızlığım ilan ede­rek Anadolu’da Kapadokya’nm Kaisa­reia (Kayseri) Başpiskoposluğumdan ayrıl­dı. Büyük Ermeni din bilgini Aziz Mesrop Maştotz 5. yüzyılın başlarında Ermeni alfa­besini buldu; Süryanice ve Yunanca birçok dinsel yapıtı Ermeniceye çevirdi. Yeni alfabenin kullanılmaya başlamasıyla, dinsel şiir­lerin ağırlıkta olduğu bir edebiyatın geliş­mesi hız kazandı.

Dinsel ezgide 12. yüzyılda gerçekleştirilen müziksel reformları katoğikos (baş patrik)

  • Nerses Şmorhali’nin yaptığı kabul edi­lir. Nerses’in, dinsel şiirlerin metinleriyle dinsel ezgileri, Ermeni halk müziği üslubu­na yaklaştırarak yalınlaştırmış olduğu söyle­nir. Ayrıca Nerses birçok şarakan da (ilahi) bestelemiştir. Yaklaşık 1.200 ilahiden olu­şan şarakan koleksiyonu en son biçimini y. 1300’de almış ve anlaşıldığı kadarıyla daha sonra değişmeden kalmıştır.

İstanbullu Katolik bir Ermeni olan Ham- parsum Limonciyan (1768-1839) 1820’de Ermeni müzik yazım sisteminin de, Yunan Kilisesi’nde gerçekleştirilen ve perdelerin daha kesin bir biçimde gösterilmesine ola­nak veren reform doğrultusunda modern­leştirilmesini önerdi. Ermeni dinsel ezgisi ritim çeşitliliği gösteren girift melodilerden oluşur; bu melodiler Avrupa müziğinde bulunmayan aralıklar içerir.

Ermeni dinsel ezgisi aslına en yakın biçim­de Ermeniler’in dinsel başkenti Eçmiadzin ile tek tük birkaç manastırda ağızdan ağıza aktarılmıştır. Ermeni müziği konusundaki incelemelerin önemli bir merkezi de, 1717’de Mıkhitharist rahiplerin yerleştiği Venedik San Lazzaro adacığındaki Ermeni Katolik Manastırı’dır. Geleneksel Ermeni ezgilerinin burada oldukça iyi korunmuş olduğu söylenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir