Ermeni Katolik Kilisesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ermeni Katolik Kilisesi, Katolik Kilisesi’ nin Doğu ayin usulüne bağlı bir kilise. Ermeniler, İS y. 300’de topluca Hıristiyanlı­ğı benimseyen ilk halk oldular. Ermeni Kilisesi Khalkedon (Kadıköy) Konsili’nden (451) yaklaşık 50 yıl sonra konsilin Hz. Isa’nın tek kişiliğinde iki doğasının olduğu yolundaki karannı reddetti. Ama, daha 12. yüzyılda, Müslümanlardan kaçarak Kilik- ya’ya gelen Ermeniler arasında Katolikler bulunmaktaydı. Aziz Krikor Birliği’nin Keşişleri diye bilinen Ermeni keşişler, Do- minikenlerin etkisiyle Ermeni Katolik Kili­sesinin temellerini attılar. Halep’in Katolik piskoposu Abraham Ardzivyan’ın 1740’ta katoğikos (baş patrik) seçilmesi üzerine Ermeni Katolik Kilisesi kuruldu. Kilise 1911’de 19 piskoposluk bölgesine ayrıldı.

1915-18 arasında bazı piskoposluklar kaldı­rıldı ve bunların cemaatinin çoğu başka ülkelere göç etti. 1929’da kilisenin yapısı yeniden gözden geçirildi ve yeni piskopos­luklar kuruldu. Günümüzde Beyrut yakı­nındaki Zimmer Manastırı’nda oturan Kilik- ya Ermeni Patriği, bölgenin dinsel yönetici­sidir. Halep, Bağdat ve İstanbul’da başpis­koposluk; İskenderiye, Isfahan ve Suriye’ deki Kamışlı’da piskoposluk bölgeleri ile Paris’te bir piskoposluk vardır. Ayrıca Ati­na’da ve Romanya’daki Gherla’da iki “ordi- nariatlık” bulunur. Kilisenin başı, Katolik Ermenilerin patriği ve Kilikya katoğikos’u olarak adlandırılır ve asıl adının yanında Bedros adını da taşır. Dinsel ayinler klasik Ermeni dilinde yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir