Ertuğrul Gazi Kimdir Kısaca Bilgi

Ertuğrul Gazi (ö. 1281?), Türk beyi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Ga- zi’nin babası. Osmanlı kaynaklarınca da kabul edilen rivayete göre, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şah’m oğlu­dur. Moğolların baskıları nedeniyle Süley­man Şah’ın önderliğinde Anadolu’ya gelen Kayılar, daha sonra Halep’e göçe başla­dılar. Âma Süleyman Şah Fırat Irmağını geçerken boğularak öldü. Bunun üzerine dağılan aşiretin bir bölümünü toplayan Ertuğrul Gazi ve kardeşi Dündar Bey, Erzurum yakınlarında Pasinler Ovasına yer­leştiler. Ama yeni bir Moğol saldırısı karşı­sında Orta Anadolu’ya göç ederek Ankara yakınlarında Karacadağ’a geldiler. Bir süre sonra da Domaniç ve Söğüt yakınlarını yurt edindiler.

Ertuğrul Gazi, 1231’de Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Keykubad’m Nikaia (İznik) hükümdarı Theodoros Laskaris üze­rine yaptığı seferde akıncı güçlerine komuta etti. Daha sonra Karacahisar’ı alarak Bile­cik tekfurunu vergiye bağladı. I. Alaeddin Keykubad da hizmetleri karşılığında kendi­sine Söğüt’ü verdi.

Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuknamesi’nc göre Ertuğrul Gazi 1279’da uç beyi olarak görev yapıyordu. İyice yaşlandığı bir dönemde yönetimi kardeşleri ile oğlu Osman’a bıraktı ve bir süre sonra da öldü. Ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1287 ve 1289 olarak da göste­rilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir