Eruh İlçesi Nerede Nüfusu Kısaca Bilgi

Eruh, topraklarının bir bölümü Güneydo­ğu Anadolu Bölgesi, büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan, Siirt iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 1.765 km2 olan Eruh ilçesi kuzeyde Aydınlar, Şirvan ve Pervari, doğu­da gene Pervari ilçeleri, güneyde Şırnak, güneybatıda Mardin illeri, batıda Kurtalan ilçesi, kuzeybatıda da Merkez ilçeyle çevrilidir.

Son derece dağlık ve engebeli bir alanda yer alır. İlçe topraklarını Güneydoğu To- roslar’a bağlı dağlar engebelendirir. Bunlar­dan başlıcası güney kesiminde 2.280 m’ye yükselen Çerrand Dağıdır. Bu kütle yeni kaynaklarda Yassıdağ adıyla geçer. Bu dağ­lık alan Dicle Irmağına dökülen küçük akarsularla parçalanmıştır. İlçenin en önemli akarsuyu yer yer doğal sınır çizen ve dar bir vadide aktığından tarım açısından önem taşımayan Dicle’nin başlıca kolların­dan Botan Çayıdır. Bu toprakların sularını Botan Çayıyla birleşen Zarova (Zorova) Suyu toplar.

İlçe ekonomisi mera hayvancılığı biçimin­de ve geleneksel yöntemlerle sürdürülen hayvancılığa dayanır. En çok koyun ve kıl keçisi, az miktarda da Ankara keçisi yetişti­rilir. Küçükbaş hayvancılık yazları Siirt, Bitlis, Hakkâri, Van ve Muş yaylalarında yapılır; kışları ise daha güneybatıdaki ılı­man yörelerde konaklayan aşiretlerce yü­rütülür. Hayvansal ürün üretimi sınırlı­dır. En çok keçi sütü üretilir ve küçük mandıralarda peynir yapılır. İlçede elde edilen yün, kıl ve tiftikten Şiir battaniye- si(*) ve çadır dokunur, keçe yapılır. Kıl keçisi derisi üretimi de oldukça önemlidir. İlçede arazi yapısı ve iklim koşullan bitkisel üretimi büyük ölçüde sınırlamıştır. En önemli bitkisel üretim etkinliği bağcılıktır. Buğday, arpa ve soğanın yanı sıra az mik­tarda fasulye ve nohut da yetiştirilir.

Eruh, Siirt’in en eski yerleşim alanlarından biridir. Yöre sırasıyla Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve İlhanlılann egemenliğine girdi. Akkoyunluların gücünün azaldığı dönemde Şerefhanlar tarafından yönetiliyordu. 1514’ te Osmanlı topraklarına katıldı. Yöre, 19. yüzyıl sonlarında Bitlis vilayetinin Siirt san­cağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. Bir devlet hastanesi bulunan Eruh, il mer­kezi Siirt’e karayoluyla 52 km uzaklıktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir