Erysipelothrix Kimdir Kısaca Bilgi

Erysipelothrix, insanda ve hayvanda has­talık yapıcı türleri içeren grampozitif bakte­ri cinsi. Yeryüzünde en çok görülen türü, suda, toprakta ya da çürüntülerin arasında yaşayan ve pek çok bulaşıcı hastalığın etkeni olan Erysipelothrix indiosa’dıı. Bu bakteriden ileri gelen başlıca hastalıklar domuz yılancığı, kuzu ve buzağılarda görü­len irinsiz artrit, koyunlardaki bulaşıcı to­pallık, kümes hayvanlarındaki kan zehirlen­mesi ve insanda görülen erizipeloyittir (Ro- senbach hastalığı). Bilinen antiseptiklerin çoğuna dirençli olan bu bakterilerin çoğal­ması, sud kostik ve hipoloritle denetim altına alınabilir. Antibiyotikler, özellikle penisilin, Erysipelothrix enfeksiyonlarının
çiftlik ve kümes hayvanları arasında salgına dönüşmeden önlenmesinde büyük yarar sağlar.

Veterinerler, çiftçiler, hayvan bakıcıları, kasaplar, balıkçılar gibi hayvanlarla ilgili meslek adamlarında görülen ve E. indiosa’ nın derideki yaralardan bulaşması sonucun­da yılancığa benzer iri kızarıklıklar yapan erizipeloyit de antibiyotiklere olumlu yanıt verir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir