Erzincan Depremi Ne Zaman Olmuştur Kısaca Bilgi

Erzincan depremi, 26-27 Aralık 1939’da Erzincan’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntı­sı. Şiddeti Richter ölçeğine göre 8 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi öl­müş, yaklaşık 100 bin kişi yaralanmış ve 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye’nin en ciddi deprem felaketlerin­den biridir.

Konumu 39°80′ kuzey enlemi ve 39°51′ doğu boylamı, odak derinliği 20 km olan depremin etkilediği alan doğuda Erzincan Ovasından batıda Kelkit Vadisine kadar uzanır. Hasara uğramış bölgelerin uzunluğu 400 km (Erzincan’ın doğusundan Amasya’ ya kadar), genişliği ise (güneyde Sivas’tan kuzeyde Karadeniz’e kadar) 200 km’dir. Bu depremde Erzincan’dan Kelkit Vadisini iz­leyerek Niksar’a kadar uzanan yaklaşık 350 km’lik bir kırık sistemi oluşmuştur. Kırıklar boyunca 1 m’lik düşey (atım) ve 4 m’lik yatay hareketler görülmüştür.

Bu geniş alanı sarsmış olan 35 deprem merkezi yaklaşık doğu-batı doğrultusunda dizilmiş başlıca dört sarsıntı çizgisi üzerinde etkinlik göstermiştir. Bunlar, Yukarı Ye- şilırmak çizgisi, Kelkit-Deliçay çizgisi, Yaylalar ve Orta Yeşilırmak çizgisi ve kıyı çizgisidir. Bu çizgilerin hepsi de kırıklara karşılık gelmektedir. Kelkit Irmağı kırığı, Reşadiye’de doğu-güneydoğu ve batı-kuzey- batı doğrultusunda alçalmış ve yükselmiş, böylece iki blok arasında 380 cm’lik bir düzey farkı doğmuştur. Deprem sırasında kıyı çizgisi Çarşamba ilçesinin kuzeyi ile Giresun arasında 15-100 m kadar geri çekil­miş ve Fatsa’da da bir deprem dalgası oluşmuştur.

Türkiye’nin birinci derece deprem bölge­sinde bulunan. Erzincan, Kuzey Anadolu deprem kuşağının çok etkin bir bölümü olan Erzincan Ovası içindedir. Tarihi belge­lere göre Erzincan son bin yılda 11 kez tümüyle yıkıma uğramıştır.

Yerleşmenin bulunduğu zemin, akarsu çökellerinden oluşmuştur. Bu malzeme ken­tin yukarı kesimlerinde konglomeralaşmış- tır. Orta bölümlerde birbirini izleyen çakıl ve kum katmanlarına rastlanır. Bu katman­lar oldukça yerleşmiş ve sıkı yapılıdır. 1939 depreminden sonra yerleşim alanı dışında bırakılmış olan eski şehrin zemini, kalın bir tarihi enkaz örtüsüyle kaplı yerleşmemiş akarsu birikintilerinden oluşmuştur.

Erzincan’da 13 Mart 1992’de oluşan ve şiddeti Richter ölçeğine göre 6,8 olan dep­remin konumu 39° 70′ kuzey enlemi ve 39° 57′ doğu boylamı, odak derinliği ise 28 kilometreydi. Depremde 486 kişi ölmüş, 2.800 kişi yaralanmıştır. Erzincan’da hasar gören bina sayısı ise 28.000 dolayındadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir