Erzurum-Kars Depremi Ne Zaman Olmuştur Kısaca

Erzurum-Kars depremi, 30 Ekim 1983’te, Erzurum ve çevresinde büyük hasa­ra ve önemli ölçüde can kaybına neden olan yersarsıntısı. Şiddeti Richter ölçeğine göre 7,1 olan bu depremde 1.400 kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmış, 3.241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuş­tur. Makrosismik hasar değerlendirmeleri­ne göre depremin dış merkezi, Murat Dağı Kırlarkale Köyü çevresinde yer almıştır.

Erzurum-Kars depreminin oluştuğu alan Türkiye’nin birinci derecede tehlikeli dep­rem bölgesidir. Horasan-Narman ilçeleri arasındaki alanı kapsayan deprem bölgesi, çoğunlukla genç kırıklarla (fay) belirlenen alüvyon düzlükleriyle parçalanmış, yüksek­liği 1.750-2.500 m arasında değişen engebeli bir topografyaya sahiptir. Genellikle ayrış­mış olan volkanik kayaçlar ile zayıf tutturul­muş ya da hiç tutturulmamış kırıntılar, bölgede canlı yer kaymalarına elverişli zemi­ni oluşturur.

Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı’mn kuzeyin­de yer alan bu bölgede özellikle kuzeydoğu- güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu gidişli doğrusal hatların varlığı göze çarpmaktadır. Deprem bölgesinde, depreme bağlı olarak boyları onlarca metreden birkaç kilometre­ye kadar değişen, genellikle kuzeydoğu- güneybatı gidişli, birbirleriyle bağlantısız aralıklı ve basamaklı çok sayıda yarık gelişmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir