Gümrü Nerededir Nereye Bağlı Kısaca

Kumayri, eskiden (1924’e değin) alek- sandropol, (1924-90) lenînakan, Ermenis­tan’ın kuzeybatı kesiminde kent. Eski Yu­nanlılar tarafından İÖ 401’de kurulduğu sanılır. Ama sürekli bir yerleşme olarak varlığını koruyamadı. Rusların yörede 1837’de inşa ettirdiği kalenin yakınlarında 1840’ta Aleksandropol adıyla yeni bir ka­saba kuruldu. Osmanlı kaynaklarında Gümrü olarak geçen Aleksandropol, baş­langıçta bir ticaret ve yönetim merkeziydi. Daha sonra sanayinin gelişmesiyle görünü­mü değişti. Sovyet lideri Vladimir Lenin’in anısına 1924’te adı Leninakan olarak de­ğiştirildi.

Bağımsızlık yönündeki hareketin yükseldiği 1990’da Ermenice olan bugün­kü adını aldı. Günümüzde hem sanayi, hem de nüfus bakımından Ermenistan’ın ikinci büyük kenti ve en önemli dokumacı­lık merkezidir. Öteki sanayi kuruluşları arasında makine, bisiklet, laboratuvar araç ve gereçleri, gıda maddeleri ve başka hafif sanayi malları üreten fabrikalar sayılabilir. Bir öğretmen yüksekokulu vardır. Ermenistan’ın kuzeybatı bölgesini 7 Ara­lık 1988’de sarsan deprem kentte ağır ha­sara yol açtı. Çok katlı binaların hemen hepsinin çökmesiyle binlerce kişi öldü, çok sayıda insan da evsiz kaldı. Nüfus (1989) 120.000.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir