Güneş Çevrimi Nedir?

Güneş çevrimi nedir, bazı önemli Güneş etkin­liklerinin tekrarlandığı dönemdir. Yaklaşık 22 yıl süren çevrim, 11 yıllık iki Güneş lekesi çevriminden oluşur. Her leke çevrimi ken­dinden öncekinin zıt magnetik kutuplusudur; bir çevrim sırasında gerçekleşen öteki olayların her biri iki kez maksimumdan ve iki kez minimumdan geçer. Bunlar, Güneş fışkırmalarının ve bulgurcukların (ışıkkürede aydınhk bölgeler) oluşum sıklıklarında görülen dalgalanmalar ve Yer’de radyo yayınlarında parazite ve kutup ışığına neden olan magnetik etkilerdeki periyodik deği­şimler gibi olaylardır.

Güneş lekelerinin 11 yıllık çevrimler halinde ortaya çıkıp yok olduğunu 1843’te Alman amatör astronom Samuel Heinrich Schwabe buldu. Bu tarih­ten sonra, başka bazı olaylarda ortaya çıkan değişiklikler ile Güneş lekesi çevrimi arasın­da bağlantı kurulmaya çalışıldı. Örneğin, Güneş çapındaki küçük değişiklikler, ağaç­ların yıllık büyüme halkaları dizisi gibi olaylar ile Güneş çevrimi arasındaki ilişkiler araştırıldı, hatta İngiliz iktisatçı William Stanley Jevons, borsalardaki iniş-çıkışları bu olaya bağlamaya çalıştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir