Hadron Nedir

Hadron nedir? Fizikte, güçlü etkileşim kuvvetleri­nin (atom çekirdeğindeki protonları ve nötronları bir arada tutan kısa erimli çekir­dek kuvveti) etkisi altında davranan temel (atomaltı) parçacıkların ortak adıdır. Hadronlar, pion ve kaon gibi mezonlan, proton, nötron ve sigma parçacıkları gibi baryonları ve bunların birçok rezonansını içine alır.

Fotonlar ile elektron, müon ve nötrino gibi leptonlann dışındaki gözlenmiş tüm temel parçacıklar hadrondur. Çekirdekte bağlı durumda bulunan nötronların ve protonla­rın dışında kalan tüm hadronlar kısa ömür­lüdür ve yaklaşık ışık hızında hareket eden yüksek enerjili hadronlann öteki hadronlarla çarpışmasıyla oluşur. Doğanın öteki üç temel kuvveti de hadronların davranışını etkiler: Bütün hadronlar kütleçekiminin etkisi altındadır; yüklü hadronlar elektromagnetik yasalara uyarlar; bazı hadronlar kuvvetli elektromagnetik kuvvetlerin etki­siyle bozunurken, bazıları da radyoaktif bozunmada olduğu gibi zayıf etkileşim kuv­vetinin etkisiyle parçalanırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir