Hakani Kimdir?

Hakani, asıl adı MEHMED (Ö. 1606, İstanbul), Osmanlı divan şairidir. Değişik kaynaklarda Sadrazam Ayas Paşa’nın oğlu ya da yakını olarak gösterilir. Sancak beyliği ve Divan-ı Hümayun muhasebeciliği yapmıştır. Mezarı Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi haziresindedir. En önemli yapıtı 1848’de Sultan Abdülmecid’in emriyle basılan Hilye-i Hakanî’dir. Mesnevi tarzında yazılmış olan yapıt, Osmanlı edebiyatında hilye türünün ilk örneğidir. Hz. Muhammed’in fiziksel ve ruhsal özelliklerini yalın bir dil ve içten bir anlatımla dile getirmesi nedeniyle döneminde büyük ün kazanmıştır.

Yapıta birçok nazire yazılmış, ama hiçbiri Hilye-i Hakanî’nin düzeyine erişememiştir. Hakanî’nin gene yalın bir dil ve akıcı bir üslupla kaleme aldığı gazellerden oluşan Divan’ı ve 1603’te tamamladığı uzun bir mesnevi olan Miftahü’l-Fütuhat basılma- mıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir